Word lid van de voordeligste ruitersportvereniging in Zuid Holland!

 
Les Chevaliers kent leden en jeugdleden. Jeugdleden zijn leden tot en met 18 jaar,
de leeftijd op 1 januari van het lopende jaar is hierbij bepalend.

Contributie 2022:
Jeugdleden t/m 12 jaar € 18,00 per jaar
Jeugdleden 13 t/m 17 jaar € 25,00 per jaar
Leden 18+ € 30,00 per jaar
Inschrijfgeld:
Voor nieuwe leden eenmalig € 5,00
Bij lid worden tijdens het lopend jaar wordt de contributie naar rato bepaald.
 
 
 

Naast de verenigingscontributie dient de KNHS heffing te worden betaald.
Deze wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld.
De vereniging int deze contributie bij haar KNHS-leden en draagt deze af aan de KNHS.

Voor 2022 bedraagt deze heffing € 26,25.

De uitgebreide tarievenlijst van de KNHS kunt u vinden op www.knhs.nl

Als u lid wilt worden van Les Chevaliers, kunt u het Lidmaatschapsformulier Ledenadministratie downloaden,
uitprinten en toezenden aan de ledenadministratie.
Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen dient u dit uiterlijk 30 november van het lopende jaar schriftelijk
(dit mag ook per email) door te geven aan de ledenadministratie. Voor adres gegevens klikt u op de pagina Contact.