Word lid van de voordeligste ruitersportvereniging in Zuid Holland!

 
Les Chevaliers kent leden en jeugdleden.
Jeugdleden zijn leden tot en met 18 jaar,
de leeftijd op 1 januari van het lopende jaar is hierbij bepalend.

Contributie 2024:
Jeugdleden t/m 12 jaar € 20,00 per jaar
Jeugdleden 13 t/m 17 jaar € 27,50 per jaar
Leden 18+ € 32,50 per jaar
Inschrijfgeld:
Voor nieuwe leden eenmalig € 5,00
Bij lid worden tijdens het lopend jaar wordt de contributie naar rato bepaald.
 
 
 

Naast de verenigingscontributie dient de KNHS heffing te worden betaald.
Deze wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld en gefactureerd..

De uitgebreide tarievenlijst van de KNHS kunt u vinden op www.knhs.nl

Als u lid wilt worden van Les Chevaliers, kunt u het Lidmaatschapsformulier ledenadministratie 
downloaden en mailen naar de ledenadministratie.

Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen dient u dit uiterlijk 30 november van het lopende jaar per email
door te geven aan de ledenadministratie, u krijgt ten alle tijden hiervan een ontvangstbevestiging.
Voor adres gegevens klikt u op de pagina Contact.