Word lid van de voordeligste ruitersportvereniging in Zuid Holland!

 
Les Chevaliers kent leden en jeugdleden. Jeugdleden zijn leden tot en met 18 jaar, de leeftijd op 1 januari van het lopende jaar is hierbij bepalend.

Contributie 2020:
Jeugdleden t/m 12 jaar € 18,00 per jaar
Jeugdleden 13 t/m 17 jaar € 25,00 per jaar
Leden 18+ € 30,00 per jaar
Inschrijfgeld:
Voor nieuwe leden eenmalig € 5,00
Bij lid worden tijdens het lopend jaar wordt de contributie naar rato bepaald.
 
 
 
Naast de verenigingscontributie dient de KNHS heffing te worden betaald. Deze wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld.
De vereniging int deze contributie bij haar KNHS-leden en draagt deze af aan de KNHS.
Voor 2020 bedraagt deze heffing € 25,75.
De uitgebreide tarievenlijst van de KNHS kunt u vinden op www.knhs.nl
Leden die een FNRS-ruiterpaspoort wensen, vragen het paspoort rechtstreeks aan bij de FNRS d.m.v. het formulier dat op de manege verkrijgbaar is. FNRS-leden betalen niet de aparte heffing voor de KNHS.
De contributie , de KNHS heffing en indien van toepassing de abonnementsgelden voor de Paard & Sport worden jaarlijks geïncasseerd.

Als u lid wilt worden van Les Chevaliers, kunt u het Lidmaatschapsformulier Ledenadministratie downloaden,  uitprinten en toezenden aan de ledenadministratie.  U kunt het formulier zo uitprinten, invullen en opsturen . Aanmelding via e-mail is niet mogelijk, aangezien wij uw originele handtekening nodig hebben. Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen dient u dit uiterlijk 30 november van het lopende jaar schriftelijk (dit mag ook per email) door te geven aan de ledenadministratie. Voor adres gegevens klikt u op de pagina Contact.